Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller när du bokar logi såsom övernattning på Eklundsnäs Camping.

Allmänt

SCR:s campingplatser tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att du som gäst till Eklundsnäs
Camping skall vara försedd med Camping Key Europe (Campingkortet). Du kan köpa ditt
Campingkort på SCR:s hemsida eller när du checkar in.

Bokning

Det tillkommer alltid en städdeposition vid bokning av stugor, vilket ni får tillbaka vid utcheckning
under förutsättning att ni har utfört en av oss godkänd städning.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan komma att krävas vid
incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till anläggningen.

När blir min bokning bindande?

Bokning blir bindande när du har emottagit bekräftelse på bokningen. Bekräftelse på bokningen
utgörs av bokningsnummer som skickas per e-post. Kontrollera att din bokning överensstämmer
med det du bokat.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?

Du kan ändra din bokning genom att skicka ett e-postmeddelande till reception@eklundsnas.se. För
ändring av din bokning uttas en avgift om SEK 100. Vid ändringar som innebär reducerat antal
dagar, så gäller reglerna för avbokning och avbokningsavgift för dessa dagar.

Vad gäller om jag vill avboka?

Om du vill avboka så måste du skicka ett e-postmeddelande till reception@eklundsnas.se för att
avbokningen skall vara giltig. För avbokning senare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag uttas en
avbokningsavgift, vilken framgår nedan.

Avbokningsavgift

- 40 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
- Vid avbokning 39-12 dagar före ankomstdag: 50 % av totalt pris
- Vid avbokning mindre än 12 dagar före ankomstdag: 90 % av totalt pris
- Avbokas det efter påbörjat boende, återbetalas inget.
Bokningen skall anses avbokad när du har emottagit bekräftelse på avbokningen från Eklundsnäs
Camping.

För tidig avresa

Inga pengar betalas tillbaka om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än beräknat.

Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast inom 60 minuter efter
incheckning. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att
rätta till det. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning i efterhand.
Du får disponera stugan/campingtomten från kl. 15.00 på ankomstdagen till kl. 12.00 på
avresedagen. Var vänlig planera er resa så att ni kan checka in i god tid innan receptionen stänger.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda boendet/tomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som
gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på tomten, boendet och dess inventarier,
genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda boendet/tomten till något
annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller
på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Camping får endast ske på anvisad plats och endast
ett ekipage per plats.
Tänk på att ta med det som behövs för din vistelse. Sängkläder ska användas, annars debiteras en
avgift med 1000 kr/säng. Du måste städa ordentligt före avresan enligt anvisningarna du får vid
incheckningen. Om du missar detta kommer vi att efterdebitera. Om du tappar bort nyckeln till
stugan/lägenheten kommer vi att debitera dig en avgift på 500 kr.

Försäkringar

Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild olycksfalls- och allriskförsäkring som skyddar dig
och din familj när du bor på campingplatsen. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar
fullgott försäkringsskydd.

Force Majeure

För det fall ert boende inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Eklundsnäs Campings
(EC) kontroll och som EC inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när Avtalet ingicks och vars
följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är EC fri från
skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. EC reserverar sig för lagändringar och/eller
prisändringar som ligger utanför deras kontroll.